Alle fortjener et fremtidssikret internet

Vi vil bekæmpe digital ulighed – og sikre digital frihed for alle. Uanset om du bor i byen eller på landet. Et liv, hvor du kan streame, modtage større filer, arbejde hjemmefra, drive erhverv og i det hele taget bruge alle de digitale muligheder, der allerede findes. Og alle dem fremtiden vil byde på.

Vil du fremtidssikre dit lokalområde? Du er selv med til at afgøre det.

Når vi beslutter, hvilke lokalområder vi vil tilbyde fibernet, sker det ud fra, hvor interessen er stor nok. Flertallet bestemmer. Så uden et JA og interesse i dit lokalområde, rykker vi videre til andre områder, hvor de lokale borgere og virksomheder står og tripper for at kunne komme på fibernettet.

Vores fælles digitale fremtid kræver dit og dine medborgeres ja. I dag.

Kan du få
lynhurtigt fibernet?

Du mangler at udfylde feltet